1 DE BOODSCHAP


In het eerste boek Genesis wordt niet op een simpele manier gezegd dat god de vader een man schiep. Men mag de text niet te oppervlakkig bekijken alhoewel die op het eerste zicht wat kinderachtig lijkt. Wanneer we in het scheppingsverhaal lezen dat de aarde in 6 dagen werd geschapen, heeft men, in het licht van de huidige kennis, grote zin het boek te sluiten en het verhaal terug te sturen naar fabeltjeskrant.
Maar toch, het verhaal volgt de werkelijkheid. De werkelijkheid is het ontstaan van leven op aarde. Alhoewel het beschreven wordt in een gesyncopeerde vorm volgen de verschillende stadia van het scheppingsverhaal een logische chronologische lijn in tegenstelling tot de meeste legendes rond de schepping. En wanneer we de text aandachtig bekijken worden we door iets bijzonders getroffen. Tussen de schepping en de godsfiguur die volgens de bijbel aan de oorsprong van het leven ligt vormt het woord de tussenschakel: “Vayomer Elohim yehi or…” … en god zegt laat het licht zijn
Zonder te trachten de rol van een god of wat hij doet te definiëren is de boodschap duidelijk:
De boodschap, het woord, het diviene woord is het sleutel element van het genesis verhaal.
En inderdaad, zoals we vandaag weten maakt het mirakel van het leven deel uit van één enkele taal die het leven stuurt zowel dierlijk als plantaardig. Het is de taal gevormd door de combinaties van ribonucleïne zuur moleculen (DNA en RNA) opgenomen in de chromosomen.

DE EERSTE BOODSCHAP VAN DE BIJBEL

Dus de eerste boodschap van de bijbel zoals we eenvoudig leren door het lezen van genesis, is dat een boodschap, een woord, een code fundamenteel is voor de wereld en voor alle vormen van leven..
Die code, die boodschap, die taal kan voortdurend rondom ons waargenomen worden. Het veroorzaakt emoties, stuurt onze daden, maar meestal zijn we daar niet van bewust.
De belangrijkste bijdrage van de bijbel is te hebben begrepen dat één boodschap aanleiding geeft tot leven, 5000 jaar voordat onze technologie in staat was dit aan te tonen met de genetische code.
Ook Johannes de doper vermeldde deze interpretatie van de goddelijkheid in de genese in zijn evangelie.
Maar het belang van boodschappen vinden wij ook terug in andere plaatsen in de bijbel. Een “engel” voorkomt dat Abraham zijn zoon offert.

In de originele hebreeuwse text staat het woord “malach” voor engel. Het suffix “ma” toegevoegd aan de wortel “lach” die “lopen” betekent komt eigenlijk het best overeen met het woord “boodschapper”. Dit heeft een heel andere betekenis dan de traditionele vertaling “engel” in het latijnse “angelus”.
Anthropomorphisme (een natuurlijke tendens van de mens om zijn beeld op alles te projecteren en zwaar veroordeeld door de bijbel die verbiedt menselijke beelden te maken van god) zal ons een engel tonen met een menselijke gedaante en vleugels die voor Abraham verschijnt. Dit beeld heeft eigenlijk niets te maken met de hebreeuwse betekenis van engel of boodschapper, maar komt eigenlijk van Mesopotamië waar goden altijd met vleugels getoond werden om hun hemelse afkomst te beklemtonen (bvb de gevleugelde leeuw van de Ishtar poort enz…)
Het sleutel element blijft hier de “boodschap”
Een « boodschap » werd aan Abraham geleverd. Hoe dit gebeurde speelt eigenlijk geen grote rol. Zoals in de physica wetten speelt de materie via dewelke een boodschap wordt geleverd geen rol op de boodschap.
En de boodschap was duidelijk. God vraagt geen kinderoffers, al was Abraham bereid dit te doen zoals alle vaders van die tijd.
Orthodoxe Joden geloven dat god de bijbel schreef en dat hierdoor de bijbel perfect is. Dit impliceert de illusie dat alles terug te vinden is in de bijbel en dat alle andere bronnen van kennis verdacht zijn. Maar de bijbel is een boodschap, belangrijk natuurlijk, maar iedere boodschap heeft zijn limieten. Deze attitude ten opzichte van heilige geschriften is niet eigen aan het orthodoxe Jodendom. Fundamentalistische moslims aanvaarden ook geen enkele kennis naast de Koran.
Er bestaan toch enkele verschillen. In het Joodse boek “Pirkei Avot”, Spreuken van de voorouders vraagt één van de Joodse wijzen: “Wie is wijs?” en het antwoord luidt: “Diegene die van iedereen kan leren is wijs”. Dit impliceert dat men van iedereen kan leren en niet enkel uit de bijbel…
Persoonlijk beschouw ik de bijbel als onze erfenis, onze “pyramiden”, onze “kathedralen”, ons “parthenon”. Maar in tegenstelling tot de stenen boodschappen is ons monument onverwoestbaar omdat het gehouwen is in het collectief geheugen van het Joodse volk.
Het leert ons welke de wortels zijn van het Joodse volk. Het leert on welk onze verhouding was tot god. De god van Abraham, Izaak en Jacob. Het leert ons welk onze verhouding was tot onze medemens, binnen of buiten het Joodse volk. Het leert ons de geschiedenis van het Joodse volk zonder compromis. Indien koning David zijn generaal naar het front stuurt om zijn vrouw te kunnen versieren wordt dit compromisloos gerelateerd. Mensen worden getoond zoals ze zijn, met al hun zwakheden. De bijbel leert ons de regels van de hygiëne en het leert ons ook hoe zich te gedragen binnen een conflictsituatie.

Maar enkel proberen te leven binnen het stricte perspectief van de bijbel leidt rechtstreeks naar de inquisitie, de pogroms en Auschwitz. Dit komt doordat het leven binnen een gesloten gemeenschap zonder toetsen aan andere menselijke relaties dan die binnen de Joodse gemeenschap kan leiden tot onaangepast gedrag. Stel U iemand voor die een vliegtuig wil nemen en hiervoor enkel de spoorweggids hanteert. Of iemand die een auto bestuurt enkel maar door naar de wegenkaart te kijken. Een frontale aanrijding wordt onvermijdelijk!
Psychologische modellen bestaan binnen dewelke enkel de innerlijke percepties worden gevolgd zonder aanpassing aan de buitenwereld. Dit kan worden gezien in de zogenaamde “floatation tank” of “isolatie tank”, een afgesloten ruimte waarin het lichaam geen enkele uitwendige waarneming meer doet. Het lichaam voelt niet, hoort niet, ziet niet, ruikt niet. De geest werkt enkel door te vertouwen op inwendige percepties. Dit kan in sommige gevallen leiden tot psychotisch gedrag!

Een vraag blijft open, waar komen de boodschappen van de bijbel vandaan? Nadat ik deze boodschappen in hedendaagse begrippen zal hebben geformuleerd zal ik in de volgende hoofdstukken hierop een antwoord proberen te geven.

Advertenties
Published in: on oktober 31, 2007 at 10:15 pm  Geef een reactie  

The URI to TrackBack this entry is: https://drjoods.wordpress.com/2007/10/31/1-de-boodschap/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: