3 RELIGIE


Hoe kunnen wij een religie of godsdienst definiëren?

Religie, woord afkomstig van het latijnse relegare of maken van wetten, is een gedragscode eigen aan een groep. Volgens Erich Fromm in zijn boek “Having or being” kan deze gedragscode ook bestaan buiten een goddelijke context. Dit was het geval in de communistische regimes.
Volgens Maimonides in zijn “guide des égarés” heeft religie een doel, namelijk het in stand houden van vrede in de gemeenschap en de familie.
Religieuze gedragscodes kunnen zowel thuis als op school aangeleerd worden. Zelfs leken vertonen gedragingen en overtuigingen afkomstig uit hun opvoeding. Het is pas na confrontatie met andere kulturen dat passief geïnstilleerde gedragingen en overtuigingen tot uiting komen en in vraag worden gesteld.
Een voorbeeld is naaktheid. Alhoewel de communistische regimes atheïstisch waren en naaktheid enkel door de bijbel verboden wordt, werd naaktheid verboden in de communistische regimes. Andere bijbelse voorschriften zoals het huwelijk, de zondag, enz… bleven onaangeroerd.
In tegenstelling tot de religieuze idealistische gedragscode die streeft naar vrede kunnen mensen verblind door hun religieuze passie deze gedragscodes misbruiken voor oorlogszuchtige doeleinden. En uit ondervinding weten wij dat niets erger is dan oorlog gedreven door religieuze passies. De zanger Moby gaf ooit in een interview een originele uitleg voor excessief agressief religieus gedrag. Hij zei dat fanatici zo fanatisch zijn omdat ze in het diepst van hun hart bang zijn verkeerd te zijn in hun geloof…Een evidente waarheid hoeft geen zwaard om te overtuigen…
Een religie is goed zolang haar gedragscode aanvaardbaar is door iedereen en niemand schaadt. Maar zodra een religie misbruikt wordt om macht (politiek, economisch of sexueel) uit te oefenen wordt zij gevaarlijk. Kijk maar naar alle slachtingen uitgevoerd in naam van god: …Gott mit uns…van de Nazi’s, …het zwaard van Kristus… van de kruisvaarders, …al ansar, het zwaard van Allah… van de islamisten.
In onze moderne samenlevingen geregeld door civiele wetten volgt de notie van goed en kwaad de evolutie van de technologie en de kultuur aanwezig in de bevolking. De scheiding van kerk en staat was één van de belangrijkste verworvenheden in de evolutie van de mensheid.
In sommige landen echter is de evolutie naar scheiding van kerk en staat niet gebeurd. In deze landen wordt de godsdienst misbruikt door de staat om mensen te onderwerpen. Dit was het geval in Europa voor de Franse revolutie. Vandaag zijn de conflicten tussen kerk en staat of beter tussen moskee en staat essentieel om de evolutie van onze samenleving en hedendaagse politiek te begrijpen.

Een interessant te volgen conflict vandaag is dat tussen Sunna Islam en Chia Islam. Dit conflict is inherent aan de verering van een man in de Islam. Wanneer het islamietisch credo wordt geanalyseerd: “Allahoe akhbar, la Allah ilallah, Mohamed razoel Allah” hetgeen betekent “ Allah is de grootste, er is geen andere Allah(god) dan Allah en Mohamed is zijn propheet” wordt de kiem gezaaid voor een perpetueel conflict. De reden voor dit conflict is de aanwezigheid van een man en zijn verafgoding in het moslim credo: Mohammed. Ook in het kristendom wordt een man, Jesus, verafgod.

In het originele bijbelse credo is er niets anders dan “wat altijd is en altijd zal zijn” is één. Geen enkele mens is toegelaten in wat behoort tot het “goddelijke”.
De huidige conflicten waarvan wij de getuigen zijn in de islam zijn het gevolg van de investituur strijd tussen de erfgenamen van Mohammed.
Mohammed had enkel dochters. De chia islam volgt de erfgenamen van de schoonzoon en neef van Mohammed, Ali, die gedood werd tijdens de slag van Kerbala.
De sunna islam volgt de erfgenamen van de stiefvaders van Mohammed, Aboe Bakr en Omar, alsook zijn andere stiefzonen Othman en Ali.
In het begin trachtte de islam de afgoderij van de verschillende arabische stammen te stoppen. De 360 goden van de Kaaba in Mekka werden vernietigd. Maar de plaats van de afgodenverering bleef onaangeroerd. In plaats van de afgoden werd de zwarte steen van de Kaaba vereerd. De bijbel werd aangepast aan deze stammen in de koran. Maar door de bijbelboodschap van bevrijding te reduceren naar blinde onderwerping (islam wil onderwerping zeggen) aan de kaliephen, erfgenamen van Mohammed, startte een lange geschiedenis van oorlogen tussen kleine en grote tyrans.
Dank zij het zeer fanatiek bijgelovig karakter van de moslims was het voldoende dat een tyran kon bewijzen dat hij een legitieme erfgenaam was van Mohammed dat zijn absolute immuniteit verworven was.
Gezien kwaadsprekerij over de propheet de doodstraf verdiende, of erger nog voor de gelovigen, eeuwige verdoemenis veroorzaakte, durfde niemand kritiek te uiten op een erfgenaam van de propheet.
En in afwezigheid van physieke overerving volstond het bezit van een reliek van de propheet om macht te verkrijgen. Bijvoorbeeld het haar en de hand van de propheet in het Topkapi paleis in Istamboel en de mantel van de propheet in handen van de Taliban in Afganistan.
Joden hebben hun eigen gedragscodes zich uitend in hun religie. Deze zijn specifiek voor het Joodse volk en helpen het Joodse volk zo goed mogelijk te overleven zonder anderen te schaden. Om de Joodse religie samen te vatten volgens de wijze Hillel volstaat één zin:

Doe niet aan anderen wat je niet van anderen zou verdragen

Published in: on oktober 31, 2007 at 10:13 pm  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://drjoods.wordpress.com/2007/10/31/3-religie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 reactiesPlaats een reactie

 1. Religie komt niet van religare maar van religere dat verbinden betekent (Relinctus sum)

 2. Het probleem van de Koran is niet zo zeer dat zij geweld zou prediken want dat kan de Bijbel ook bij tijd en wijle. Het door ons onbegrepen kenmerk is dat zij weinig morele aanwijzingen geeft maar slechts de bestaande opvattingen uit de tijd van Mohammed kanaliseert. De Koran verbindt mensen in hun geloof maar predikt niet zoals het Nieuwe Testament. De hierboven gegeven analyse gaat uit van de stelling dat de Koran op dezelfde manier te verklaren zou zijn als de Bijbel en vooral het Niwuwe Testament. Dat is een wijdverbreide misvatting. Een en ander neemt niet weg dat de Koran wel, net als de Bijbel, leidt tot monotheïsme en structuur in het dagelijks leven.

 3. beste “politiek”,
  ik vind U wel dogmatisch voor iemand die zich “politiek” noemt.
  U neemt stelling in een zeer oud debat over de mening van het woord “religie”.
  Voor U is “religie” een woord dat afstamt van het woord “religare” dat religie ziet als een spirituele verbondenheid. Dit is echter een recente interpretatie dat religie zuiver spiritueel ziet.
  In de oudheid werd o.a. door Augustinus van Hippone religie eerder gezien als het scrupuleus volgen van voorschriften, vandaar het woord “relegere” of herlezen als ethymologie voor religie.

  In mijn essay gaat het eerder over de Joodse betekenis van religie en gaat het noch over “relegere” noch over “religare”.

  Het latijnse woord dat ik heb gekozen uit dat debat “relegare” waarin ook de wortel “lex” of wet in voorkomt betekent “beperken” en komt het best overeen met de Joodse betekenis van religie: de wetten die beperken of in het hebreeuws: CHADAI, ( = hetgeen beperkt), één van de woorden gebruikt om god te omschrijven.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: