5 GENEESKUNDE


De bijbel staat bol van medische voorschriften die vandaag nog steeds actueel zijn. Sommige onderwerpen zijn zelfs brandend actueel gezien zij hedendaagse ethische onderwerpen behelzen zoals bijvoorbeeld het onderwerp “draagmoeder”.
Jacob’s vrouw, Rachel, die steriel is illustreert dit voorbeeld. Haar meid Bilhah zal het kind dragen voor haar en zal haar kind baren tussen Rachels benen zodat het kind symbolisch aan Rachel kan overgedragen worden. Op die manier wordt de bevalling van het eerste van de twaalf kinderen van Jacob, Dan, geënsceneerd. Een sexueel gerelateerd onderwerp wordt hier op een zeer moderne en humane manier aangesneden.

Zonder te weten wat de oorzaak is van infecties introduceert de hebreeuwse terminologie een woord dat iedere gecontamineerde definieerd. Dit woord is “toema” dat ethymologisch afgeleid is van het woord “meth” of “dood’. “Toema” wil zeggen potentieel dodelijk.
Het vocht dat uit een wonde sijpelt wordt in de bijbel als “toema” bestempeld en al wat hierdoor werd bezoedeld mag niet meer gebruikt worden.
Deze notie van “toema” beperkt zich niet enkel tot mensen maar ook tot gebouwen.
Het was de rol van de “cohen”, de priester de aanwezigheid van “toema” vast te stellen. Indien een “toema” plek groeit mag de priester de afbraak van een toema huis bevelen en vragen dat de stenen hiervan op een “toema” plek worden weggedragen.

Het is pas met de uitvinding van de mikroskoop en het werk van Pasteur en Koch dat het abstract begrip van “toema” een zichtbare werkelijkheid werd die een logische verklaring gaf aan alle noties van wassen, afzondering, ritueel baden enz…
Opzienbarend is de transmissie van al deze elementaire hygiëne regels van generatie tot generatie die het leven van zo veel mensen heeft gered tijdens epidemies.
Hier volgen enkele elementaire medische principes van de bijbel:
a) Het week-end van de zevende dag (SABBATH)

Vandaag is het week-end, de wekelijkse sluitingsdag een universele notie die men terugvindt in alle westerse kulturen. Sabbath is het hebreeuwse woord voor het cijfer “zeven”, of “zevende dag” vandaar het engelse sabbatical. Het is een periode met verschillende functies: tijd voor sociale activiteiten, spirituele activiteiten, affectieve activiteiten en familiale activiteiten. Of we nu spreken van de Rooms-katholieke zondag, de Moslim vrijdag of de verplichtte wekelijkse rustdag stellen wij vast dat overal in de westerse wereld een sabatical of zevende dag rust toegepast wordt.
Zelfs Ovidius die een Romein was gaf het volgende advies in zijn boek “Ars amatoria”, “de kunst der liefde”: Kies de sabbath dag van de Syrische Joden om meisjes het hof te maken.
.
Spijts dit werd de toepassing van de sabbath een oorzaak van stress ten gevolge van de strenge verbodsregels ingevoerd door de rabinicale interpretaties van het verbod op werk. De letterlijke toepassing van de rabinicale regels laat het lichaam en de geest niet toe zich te ontplooien op die dag in tegenstelling tot het primaire doel van deze dag. Dezelfde kritiek op het toepassen van de sabbathsrust vindt men ook terug in de evangelies met de bekende spreuk: “de mens is niet voor de sabbath gemaakt, maar de sabbath voor de mens”. De bijbel vraagt maar één zaak, de zevende dag eren.
Wanneer we dit toetsen aan onze huidige kennis over “chronobiologie” blijkt de wekelijkse rustdag volledig overeen te stemmen met de menselijke biologische cycli, bijvoorbeeld de maandstonden van de vrouw.
Het sabatisch systeem zou kunnen correleren met de natuurlijke capaciteit van de menselijke neuronen spontaan tot zeven getallen te kunnen onthouden.
Het sabbatisch systeem vindt men in Europa en Azië terug zoals vastgelegd in het zes daagse scheppingsverhaal gevolgd door de rustdag op de zevende dag. De precolumbiaanse Amerikaanse kulturen echter kennen een ander system, namelijk het decimal stelsel van bijvoorbeeld de Maya kalender.
Het decimaal stelsel wordt ook in de bijbel beschreven, maar dan via Jethro, de schoonvader van Moses. Jethro introduceerde het decimaal stelsel voor de organisatie van de rechters die Moses moesten bijstaan. Eén hoofdrechter voor tien onderrechters om het judiciair system van Moses te delegeren.
b) HYGIENE

1. Voedings Hygiene (kasjeroet) vormt een groot deel van de bijbelse geboden alhoewel ze geen deel uitmaken van de tien belangrijkste geboden. Verboden voeding is “trefa”, toegelaten voeding is “kosher”. Soms is traditie belangrijker dan het gebod. Een moeilijk in de praktijk uit te oefenen gebod is het verbod op het mengen van melk en vlees. Wat blijkt nu, de bijbel vraagt niet melk en vlees te scheiden. De bijbel zegt dat men het lam niet in de melk van haar moeder mag koken. Dit is iets helemaal anders. Voor mij ligt de nadruk op het vermijden van wreedheid ten opzichte van de moeder van het lammetje dat in het bijzijn van de moeder wordt gekookt in haar melk. Een tweede uitleg voor het verbod op het mengen van vlees en melk is het medisch feit dat mediterrane volken na de leeftijd van twee jaar niet meer in staat zijn de melksuiker (lactose) te verteren. Dus vanaf het ogenblik dat een kind vlees begint te eten verdraagt het geen verse melk meer. Het is dan beter de melk op dat ogenblik te stoppen om serieuze digestieve problemen te voorkomen. Een derde uitleg voor het verbod op mengen van vlees en melk is het feit dat melk dat niet steriel is het steriele vlees kan besmetten. Dit is ook zo voor de ingewanden van het dier die niet in aanraking mogen komen met het vlees. Een laatste uitleg hiervoor is dat een gemeenschap die frequent bloot staat aan hongersnood het gecumuleerd gebruik van twee eiwitbronnen ziet als overbodige luxe. Feit is dat de combinatie van eiwit en koolhydraten een veel efficientere quantiteit kwaliteitsverhouding geeft zoals geïllustreerd door het gedissocieerd dieet dat tot gewichtsverlies leidt..

Zo werd traditie wet zodanig dat kaas en boter die geen lactose bevatten ook in de regelgeving kwamen, hetgeen uiteindelijk niet zo slecht is voor het cholesterol gehalte.
Een anecdote die in onze stad gebeurde illustreert de hierboven aangehaalde redenering betreffende vlees en melk:
Een Joodse slager opende een pizzeria waar enkel koshere melkprodukten werden opgediend. Zij serveerden ook zelf gemaakte ijsroom. Een dag dienden verschillende gasten van het restaurant gehospitaliseerd te worden voor een salmonella besmetting. Wat men moet weten is dat salmonella een veel voorkomende kiem is in dierlijke uitwerpselen. Een beenhouwer die ijsroom bereidt kan gemakkelijk deze ijsroom besmetten met kiemen die op zijn handen zijn blijven kleven. Dus had de geest van de bijbel gerespecteerd geweest die aan slagers vraagt geen melkprodukten te verwerken in plaats van de stricte rabinicale interpretatie van scheiding van melk en vlees dan was er niets gebeurd.

Het verbod op het nuttigen van vlees van niet herkouwers is vooral bekend van het verbod op varkensvlees. Varkensvlees bevat dikwijls parasieten en is allergiserend. Benevens is varkensvlees immunologisch zeer verwant aan mensenvlees. Dit laat ons toe varkensbestanddelen te gebruiken in de geneeskunde zoals varkens insuline en varkens weefselenten..
Een andere reden voor de afkeer van varkensvlees is de afkeer van mensen om mensenvlees te eten. Beide soorten vlees zouden een soortgelijke smaak hebben. In cannibalisme is de transmissie van prionen een gekende oorzaak van degeneratieve hersenaandoeningen zoals Kuru bij de Papoea stammen. Dichter bij ons kennen wij de ziekte van Creutzfeld-Jacob veroorzaakt door het injecteren van natuurlijk groei hormoon gehaald uit menselijke hypophyses die prionen bevatten. Het gebruik van deze besmette hypophyse extracten zijn vandaag uiteraard verboden. Uiteindelijk kennen wij de dolle koeien ziekte of BSE veroorzaakt door het voeden van koeien met koeien vlees. Samengevat het eten van soortgenoten vlees draagt het risico op degeneratieve hersenaandoeningen.
De bijbel verbied cannibalisme impliciet door het verbod op het eten van niet herkouwers zoals de mens….

Mollusken en schaaldieren die niet kosher zijn hebben allergiserende eigenschappen en zijn dikwijls besmet door Salmonella, hepatitis of toxines.

Vissen zonder schubben en vleesetende vissen zijn niet kosher. Minder bekend is dat deze vissen dikwijls toxische ingewanden bevatten. Een gekend voorbeeld is de Fugu vis in Japan die dodelijk kan zijn binnen het uur indien slecht voorbereid.

Vasten en abstinentie geven een beter inzicht en empathie met arme en hongerige mensen. Dit is de interpretatie van de propheet Isayah voor de vastendag van de Yom Kipoer of grote verzoeningsdag.

2. Mikwa or Ritueel baden wordt frequent beschreven in de bijbel. Ritueel baden wordt voorgeschreven voor de genezing van huidaandoeningen, na sexueel contact, als voorbereiding van sabbath en feestdagen, na reizen en na een begrafenis. Ritueel baden dient te gebeuren in stromend water. Stagnerend water mag hiervoor niet worden gebruikt. Het handenwassen voor de maaltijd of na het toiletbezoek is een standaard gebod. Physisch contact met een menstruerende vrouw wordt ontraden en een ritueel bad voor geslachtsgemeenschap is de regel. Men weet vandaag dat geslachtsgemeenschap tijdens de maandstonden kan leiden tot infectie van de Falopius hoornen van de uterus met steriliteit als gevolg hiervan bij de vrouw en transmissie via het bloed van ziekteverwekkers zoals AIDS en Hepatitis naar de man. Na een bevalling is een ritueel bad voorgeschreven alvorens opnieuw betrekkingen mogen aangegaan worden. Dit zijn enkele voorbeelden van elementaire hygiëne regels die pas algemeen aanvaard werden in de 19e eeuw. Hiervoor was baden aanzien als een depraverende en verzwakkende activiteit. Tijdens de inquisitie volstond het dat iemand een bad nam voor de sabbath om tot de brandstapel veroordeeld te worden…Geneesheren ergerden zich aan het “onbewezen” aspect van het gevaar van lijken te manipuleren in de tijd van Semmelweiss hetgeen resulteerde in een zeer hoog aantal gevallen van kraamkoorts in de Weense kliniek waar moeders bevallen werden door artsen die ongewassen van de mortuaria kwamen.

3. Circumcisie is een kleine chirurgische ingreep die reeds bekend was door de oude Egyptenaars en beschreven in de hyëroglyphen.
Abraham en Sarah waren kinderloos totdat drie boodschappers op bezoek kwamen en aan Sarah beloofden dat zij een zoon zou krijgen waarop zij begon te lachen (het hebreeuwse tsochek voor lachen is de ethymologie van Izaak). Abraham was een belangrijk man in zijn tijd en zijn nazaten zouden dus koningen en naties vormen indien hij nazaten zou hebben.
Abraham kreeg zijn zoon nadat hij zich besneden had. Vermoedelijk waren de drie boodschappers artsen die Abraham hadden aangeraden zich te laten besnijden om een kind te kunnen hebben. We weten dat voorhuid problemen impotentie kunnen veroorzaken. Het gewoon verwijderen van de voorhuid volstaat soms om dit probleem op te lossen zoals waarschijnlijk geweten door de Egyptenaren.

Gezien deze kleine ingreep steriliteit kon voorkomen werd beslist deze interventie te veralgemenen tot een verbond van een volk. De bijbel is zeer precies in het tijdstip van deze besnijdenis: de achtste dag. Vandaag weten wij dat dit een zeer gunstig moment is. De reden is dat de achtste dag de coagulatie rijp is en het psychische trauma praktisch nul is gezien de genitalia nog niet ervaren worden in het lichaamschema. Myelinisatie op die leeftijd houdt alleen maar het hoofd in waardoor circumcisie niet in het geheugen blijft (ik kan er persoonlijk van getuigen).

Sommigen vinden dat circumcisie een overblijfsel is van heidense offers in fertiliteits riten. Misschien, maar dit kleine offer wordt door zoveel voordelen gecompenseerd dat het de rituele fase heeft overleefd en dat het is overgenomen door andere religies en vandaag zelfs door sommige medische academies.

Eens de voorhuid wordt weggenomen wordt de eikel minder gevoelig en wordt de huid droog en stevig. Een voordeel hiervan is het verlengen van de duur tot het bekomen van een orgasme. Gezien vrouwen meer tijd nodig hebben dan mannen leidt dit tot een meer harmonieuze relatie tussen mannen en vrouwen.

Een ander voordeel is het verminderd risico op transmissie van sexueel overdraagbare ziekten. Onderzoek in verband met de AIDS epidemie heeft aangetoond dat de droge en dikkere huid van de besneden mannen veel moeilijker is te besmetten door virussen. Dus HIV, Herpes en papilloma virussen om enkele voorbeelden te geven die AIDS, zweren en kanker veroorzaken zullen veel minder worden overgedragen. Men moet niet vergeten dat het advies door de bijbel gegeven bedoeld was voor een polygame gemeenschap.

Uiteraard zal de afwezigheid van een besmettingshaard littekenvrming met secundaire erectieproblemen vermijden en alzo impotentie vermijden.

De enige kririek op de circumcisie is het afwezig zijn van “informed consent” gezien de jonge leeftijd. Maar deze kritiek is dezelfde als voor iedere medische ingreep op zuigelingen.

4. Het verbod op homosexualiteit

Het verbod op homosexualiteit in de bijbel kan ook in verband gebracht worden met elementaire hygiëne regels. Kinderen hebben spontaan een natuurlijke angst voor hun uitwerpselen. Zij hebben angst voor het toilet en zullen spontaan trachten zich te verbergen bij defecatie. Deze angst wordt overkomen door luidruchtig lachen over “kak en pis” verhalen. Deze angst beschermt de mens tegen de bacteriële en virale “bommen” die ontlasting uiteindelijk zijn. Stoelgang bevat 80% bacteriële materie. In de militaire academies wordt aangeleerd dat de vijand in de buik moet geschoten worden omdat dat de grootste kans op fatale uitkomst biedt ten gevolge van fatale peritonitis en sepsis. Niet alleen bacteriën, maar ook virussen veroorzaken wat men noemt faecaal overdraagbare ziekten zoals polio, hepatitis en gastro-enteritis. Gelukkig is de anale streek zeer antiseptisch dank zij een goede bloedsomloop. Daarentegen is dit dan weer gevaarlijk voor infecties die door bloed worden overgedragen. Anale relaties zijn dus minder gevaarlijk indien zij met een beperkt aantal partners en met goede hygiënische voorzorgen worden uitgevoerd. Alleszins het blijft russische roulette en kan fatale verrassingen geven in onze door AIDS geteisterde maatschappij van vandaag.

.

c) INCEST VERBOD

Wij weten dat incest een normaal gedragspatroon was in het huis van de pharao’s in het oude Egypte. Akhnaton, de mismaakte pharao, Moses, de Egyptische prins met de zware tong die bijgestaan moest worden door zijn broer Aaron om te praten. Realizeerden zij de genetische consequenties van incest?
Dit zou kunnen verklaren waarom incest pas verboden werd in de post mozaïsche bijbel en niet in Genesis dat bol staat van incest in het verhaal van Adam en Eva, Abraham en zijn half-zuster Sarah en Lot met zijn dochters.

d) DE GROTE KUIS VAN PASEN

De bijbel vraagt dat voor Pasen tot de laatste kruimel gedesemd brood uit het huis wordt verwijderd. Dit leidde tot de traditie van de grote kuis.
Vandaag weten wij dat gisten en schimmels zeer belangrijk zijn in de voedselketen van insekten, vooral in warme klimaten. De grote kuis voor pasen helpt dus overdreven insektenplagen in de lente te voorkomen.
Het mijden van zuurdesem tijdens de acht dagen van pasen zal ook het intestinaal evenwicht veranderen. Dit schaft interessante perspectieven in verband met de intestinale darmflora. Sommige gisten werden in verband gebracht met chronische darm ontstekingen zoals de ziekte van Crohn. Ik weet niet of pasen een gunstige invloed heeft op mensen die lijden aan de ziekte van Crohn, maar het loont de moeite dit verder te onderzoeken.
In het licht hiervan is het rabinicale besluit om een huis dat zuurdesem bevat symbolisch te mogen verkopen om in orde te zijn met de bijbelse voorschriften volledig in tegenstrijd met de boodschap van de bijbel.

e) HET VERBOD OP HET NUTTIGEN VAN BLOED

Het verbod op het nuttigen van bloed in bijvoorbeeld rouw vlees belet de transmissie van micro-organismen die via het bloed of rouw vlees worden overgedragen. Een voorbeeld van zulk een transmissie is de ziekte toxoplasmose die afwijkingen veroorzaakt bij kinderen van moeders die rouw vlees eten.

h) HET VERBOD OP HET MENGEN VAN DIERLIJKE EN VEGETALE VEZELS (SHATNESS)

Ik heb geen duidelijke verklaring voor het verbod op het mengen van dierlijke en vegetale vezels. Een mogelijke verklaring zou het verdubbelen kunnen zijn van het risico op allergische reacties tegen deze vezels.

Published in: on oktober 31, 2007 at 10:10 pm  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://drjoods.wordpress.com/2007/10/31/5-geneeskunde/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 reactiesPlaats een reactie

 1. Ik heb een vraag: wat te denken van toevoegingen in levensmiddelen waar varkensvet of varkensbotten in verwerkt zouden kunnen zijn (bv gelatine, meelverbeteraar etc.) Is dit van een totaal andere orde dan varkensvlees zelf of net zo ongezond?

  gaarne uw reactie

 2. Het is niet de bedoeling van deze blog een oordeel te vellen over het al dan niet gezond zijn van voedingsmiddelen door de bijbel verboden aan het Joodse volk.
  De bedoeling is te begrijpen hoe de voorschriften van de bijbel een volk heeft kunnen behoeden doorheen de generaties dank zij zeer vooruitstrevende principes van hygiëne en sociaal recht.
  Wat de afgeleide produkten van varkensvlees betreft zoals gelatine dat een eiwit is bekomen uit beendermeel kan het volgende gezegd worden:
  Het nuttigen van gelatine (ingrediënt van talrijke snoepjes) op jonge leeftijd kan op dezelfde wijze als het nuttigen van koemelk op jonge leeftijd allergieën tegen gelatine veroorzaken.
  Gelatine, zowel van varkens als van runderen, wordt ook als stabilisator gebruikt in vaccins. Een van de nare gevolgen hiervan is een zeer zeldzame (1/20000) allergische reactie op vaccinatie. Dit is geen reden om vaccins te verbieden gezien het doel van vaccinatie een betere gezondheid is. De geest van de bijbel streeft naar een betere gezondheid, reden trouwens waarom rabijnen het gebruik van varkensinsuline en varkensenten toelaten wanneer er geen alternatief bestaat hiervoor.
  De boodschap blijft, het is de geest van de voorschriften van de bijbel die belangrijk is, niet de slaafse navolging.

 3. Mozes was van beboorte geen egyptische prins, maar een jood, hij werd door zijn moeder in een mand verstopt voor de farao, die alle joodse jongens wilde doden, hij werd gevonden door de dochter van de farao, die hem opvoedde als haar eigen zoon. Hij was dus geen gevolg van incest.

  • Het aantonen van een relatie tussen Mozes en de pharao zou vandaag tamelijk gemakkelijk te verwezenlijken zijn.
   Mozes was de broer van Aaron, de eerste Cohen. Indien Mozes en Aaron familiebanden hadden met de pharao dan zou genetisch onderzoek van een pharao mummie en een cohen een gemeenschappelijke locus hebben op het “Y” chromosoom waarvan geweten is dat alle Cohen’s drager zijn.
   Ofwel is er geen relatie en is inderdaad Mozes een adoptieve zoon van de pharao. Ofwel is er een relatie en blijken de Cohen’s van Egyptische komaf te zijn zoals Freud en anderen zoals Messod en Roger Sabbah lijken te suggereren.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: