7 OFFERS


Een belangrijke notie van de bijbel is het offer. Hoofdobject van de tempel van Jerusalem was het offeren van dieren.
Inderdaad het leven is onmogelijk zonder één of ander offer. Leven wordt gevoed door leven! Maar in plaats van het offeren van een dier voor laag bij de vloer materiele redenen van voeding zal het rituele offer in een heilige plaats de mensen doen stilstaan bij het feit dat niets op aarde mogelijk is zonder offer.
Niet enkel het dierlijk leven wordt opgeofferd.
Een gedeelte van de oogst wordt ook geofferd:
– teroema, het verbod op het oogsten van de hoeken van een veld of hetgeen blijft liggen dient voor de armen.
– omer, het verbod te oogsten op het zevende (sabbatiische) jaar
En het meest sociaal gedeelte van de bijbel, het jaar na het zevende omer jaar, het jubileum jaar tijdens hetwelk het land teruggaat naar de oorspronkelijke eigenaar.
Een gedeelte van het persoonlijk fortuin wordt ook opgeofferd in de tsedaka of liefdadigheid.
Maar met het verlies van de tempel kwam een einde aan de dierenoffers en met het verlies van het land kwam een eind aan de oogstoffers. En de drie jaarlijkse feestdagen voor de dierenoffers en de oogstoffers werden vervangen door een steigend aantal gebeden die uiteindelijk de diaspora jood veranderden in een gebedsmolen die zijn dagelijks quota gebeden mechanisch aframmelde zonder stil te staan bij de diepere betekenis hiervan en de implicaties voor het gedrag.
De enige manier vandaag om de geest van de tempel in Jerusalem te eren is de geest van het offer in stand te houden, niet door van ’s morgens tot ’s avonds te bidden, maar door met offers te handelen.
De geest van het offer is tsedaka of liefdadigheid. Maar liefdadigheid door het schenken van geld is onvoldoende. De geest van de tempel vraagt het offeren van tijd en plezier voor mensen in nood.
Het is niet toevallig dat zo veel Joden humanitaire beroepen kiezen. Dit is een gedeelte van de boodschap geleverd door de geest van het Judaïsme. Maar het grootste offer wordt gedaan door iemand die zijn eigen leven offert om anderen te redden. Al die offers kunnen enkel gedaan worden in een homogene gemeenschap waar Joden op eender welke trap van de sociale ladder kunnen handelen. Dit wil zeggen een onafhankelijke Joodse staat.

De terugkeer van de Joden naar het land van Israel kan vergeleken worden met de migratie van zalm. Niets kan deze terugkeer naar de geboorteplaats stoppen. Het is de consequentie van een hunkeren naar liefde, een zoeken naar erkenning, de nood aan solidariteit, de nood aan waardigheid en de geborgenheid van familiale banden. In die context zijn Joden bereid zware offers te doen omdat deze niet ijdel zijn. De opbouw van een land zelfs indien het zware offers vraagt laat een tastbare erfenis aan de kinderen daar waar de diaspora zich samenvat in het geheugen van droefheid en spijt.
Trumpeldor, een veteraan en held van het Russisch leger van de Tsar en aanvoerder van het Joods legioen tijdens de eerste wereldoorlog die dodelijk gewond raakte tijdens de verdediging van de nederzetting Tel-Haï aan de grens met Libanon sprak de volgende woorden uit: “Het is goed voor zijn eigen land te sterven”.
Voor mij bestaat de oplossing van het conflict dat Joden, Moslims en Kristenen tegen elkaar drijft rond de heilige plaatsen in Jerusalem uit het toepassen van het offerprinciepe op de tempelberg.
Zoals de rabijnen in hun wijsheid het betreden van de tempelberg verboden aan Joden zou het betreden van de tempelberg aan iedereen moeten verboden worden om zijn heiligheid te vrijwaren. Aldus zou tenminste deze heilige plaats voor de gelovigen van de drie monotheïstische religies ophouden een tonneel te zijn voor het bloedvergieten en vechten waardoor deze heilige plaats ontheiligd en gedeshumaniseerd wordt.
Het opofferen van enkele vierkante meters kan alle objecten van religieuze hebzucht doen verdwijnen en een conflict beëindigen dat populaties scheidt die slechts één aspiratie hebben namelijk Shalom, Salaam, Vrede…

Interessant voor mij is dat de Koran akkoord gaat met de terugkomst van de Joden naar Israel zoals vermeld in Sura 17: 104: “when the promise of the Hereafter comes to pass, We [Allah] shall bring you as a crowd gathered out of various nations”.

ISRAEL

Quand un Juif est grand savant When a Jew is great and smart
De tout peuple il est l’enfant For all people he’s the star
Mais s’il vient à échouer But if it comes out to fail
Juif il sera condamné Jew he will hang on a nail

Car Israël tel est ta raison For Israel this will be your fate
Tu es le souffre-douleur a scape-goat you have to be
De toutes les nations for the world to be

Quand la peste a déferlé When the plague kept moving in
Rien était plus grand danger Nothing more was bigger threat
Que d’être Juif en bonne santé Than a Jew staying in good health
Le coupable était trouvé Guilty sure he had to be

Car… For…

Un rabin de Nazareth A nice rabbi in Nazareth
Il n’était pas des plus bêtes Very clever yes indeed
Se prétendait fils de Dieu Said he was the son of god
Rien après n’allait bien mieux Nothing’s better after that

Car… For…

Enfin tu as un pays And then you got your homeland
Des déserts le plus petit The tiniest desert you can find
Tu en fais un paradis Turning it in paradise
Les Arabes une maladie For the Arabs a disease

Car… For…

Le jour du jugement dermier And then comes the judgement day
N’est pas loin vous y serez It won’t be long you will attend
Les morts se soulèveront Deads will rising all around
Et se souviendront And their memory is still good

Car Israël tel est ta raison For Israel this is your appeal
Tu fais vivre la conscience You give conscience to the world
De toutes les nations To live and let live

W.Lip
1973 2004

Advertenties
Published in: on oktober 31, 2007 at 10:08 pm  Geef een reactie  

The URI to TrackBack this entry is: https://drjoods.wordpress.com/2007/10/31/7-offers/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: