INLEIDING


ESSENTIELE WAARDEN VAN HET JODENDOM
Of de Bijbel zonder mythes

« De schoonheid van de Thora is zoals een mooie prinses die even aan haar venster verschijnt. Enkel de gepassionneerde minnaar zal in staat zijn haar te zien. »
ZOHAR Het boek van het licht

“Judaism is a portable suitcase built to preserve the culture, values, laws, ethics, history, tradition, language, aspiration, a connection to a higher power, the way of life of the dispersed native nation of Judea”
Rudy Rochman, Columbia University

INLEIDING

Bekeken door de bril van de Joodse geneesheer die ik ben, lijkt het leven van de Joodse gemeenschap naast het essentiële te glijden. Daarom had ik graag even mijn eigen visie op de essentiële waarden van het Jodendom willen geven.
Alhoewel ik geen practiserende Jood ben die de rigiede rabinale interpretaties van de bijbel volgt, blijf ik zeer gevoelig aan de boodschappen gedragen door de bijbel zoals andere niet practiserende Joden zoals Herzl, Weizman, Ben Gurion, Chagall of Einstein…
Ik heb geen intensieve Joodse studies gevolgd, hetgeen mij een zekere maagdelijkheid geeft ten opzichte van de authentieke texten. Ook laat dit mij toe commentaar te geven zonder vooroordeel.
De bedenkingen die volgen mogen niet verkeerd worden begrepen. De bedoeling is niet waarden die door duizenden mensen worden gekoesterd te vernietigen. Waarden waarvoor duizenden mensen alles hebben opgeofferd, zelfs hun leven.

Neen, de hoofdreden voor mijn bedenkingen is een constructieve dialoog met alle mensen die geïnteresseerd zijn in het Joodse volk en haar bijdrage tot de mensheid.

Dit behelst natuurlijk ook orthodoxe religieuze Joden aan wie nieuwe ideeën ontleend aan de bijbel zelf worden voorgesteld. Hier denk ik vooral aan de jeugd, gekneld tussen de beangstigende werkelijkheid en vraagtekens van de wetenschap, en de anachronistische religieuze praktijken gedefaseerd ten opzichte van de moderne samenleving.

Onverwacht voelde ik mij gesteund in deze bedenkingen door een boek geschreven door de oud voorzitter van de Joodse gemeenschap (CRIF) in Frankrijk, Meester Theo Klein, namelijk “Libérez la thora”, bevrijdt de bijbel. Onafhankelijk van elkaar geschreven kunnen sommige bedenkingen woord voor woord over elkaar gelegd worden.

Mr. Klein’s bedenkingen worden vooral beperkt tot het legalistisch en gerechtigheids aspect van de bijbel. Persoonlijk trachtte ik de boodschappen van de bijbel te bekijken in het perspectief van de hedendaagse wetenschappelijke verworvenheden. Wetenschap die voor iedereen gemakkelijk is terug te vinden indien geïnteresseerd in nieuwe en originele bedenkingen over een volk en een cultuur gekristalliseerd rond een grote boodschap: de Bijbel.

De roeping van het Joodse volk bestaat eruit de boodschap van de bijbel generatie na generatie door te geven. Dit gaf aan het Joodse volk de bijnaam “Volk van het boek”.
Opmerkelijk is dat de boodschappen van de bijbel onder een aangepaste vorm aanleiding gaven tot nieuwe religies en philosophieën. Alle kristelijke religies en islamietische religies zijn in feite commentaren op de bijbel. De evangelies en de koraan zijn eigenlijk onbegrijpelijk voor wie de bijbel niet heeft gelezen. Zelfs het socialisme moderniseert het gelijkheidsprinciepe en de afschaffing van de slavernij gebezigd door de bijbel.
Spijtig genoeg ligt het dagelijks leven van de hedendaagse Jood soms mijlenver van de oorspronkelijke boodschap. Erger nog, mensen die deze boodschappen in één of andere vorm hebben overgenomen van het Joodse volk gebruiken deze nu juist om het Joodse volk te onderdrukken en te vervolgen. Het is alsof antisemitisme is ontstaan uit de teleurstelling van de gewone mens de geïdealiseerde figuren van heiligen en goden niet te kunnen herkennen in de menselijke alledaagse Joden met hun goede en minder goede kanten (Of waren Abraham, Mozes, Jezus, Maria en Jozef soms geen gewone Joden?)
Welke zijn nu deze boodschappen en hoe dienden zij overgebracht te worden?
Op deze vraag zal ik trachten een antwoord te geven in de volgende bedenkingen. Maar alvorens verder te gaan wens ik enkele elementaire fysica wetten naar voor te brengen die ten dele ook toepasbaar zijn op de boodschappen van de bijbel.
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in meer gedetailleerde informaties verwijs ik naar de princiepes van Fourrier toegepast in de ondulatoire mechanica.
«Iedere complexe golfbeweging is niets meer dan de som van simpele golven die gemakkelijk individueel herkend kunnen worden” Bijvoorbeeld een piano akkoord van drie noten kan als akkoord herkend worden, maar ook als iedere individuele noot. In het akkoord gevormd door de klanken van de mond herkent men een woord.
Een tweede physica wet zegt dat onafhankelijk van de materie die een golf doorkruist de golf al haar eigenschappen behoudt. Welk ook de samenstelling van de doorkruiste materie zij, de som van de simpele golven die een complexe golf vormen blijven onveranderd wanneer ze terugkomen in de originele materie. En zelfs wanneer er geen materie is zoals bij radio golven blijven de golf eigenschappen onaangetast.

Om het in alledaagse woorden te zeggen, muziek, gezongen, gespeeld, of opgenomen op eender welk medium, vinyl, magnetisch, digital, zal op dezelfde manier door het oor van de luisteraar beoordeeld worden. En na het berijken van zijn geest dezelfde emotionele reactie geven.

Om het duidelijker te maken, welk ook de kwaliteit van het papier, de vormen van de letters in een boek, de aangeboden boodschap blijft dezelfde.
Zonder te trachten de idee van een “god” en zijn wetten te verdedigen of aan te vallen moet toegegeven worden dat het lezen van de bijbel met een open geest een heleboel elementaire zaken openbaart in een historisch en wetenschappelijk perspectief.
Ik wil geen discussie aangaan over de goddelijke oorsprong van de bijbel of de nood aan het al of niet begrijpen van de wetten om ze toe te passen. Ik wil alleen maar essentiële waarden aantonen en conclusies trekken uit elementen die iedereen kan lezen in de bijbel.

Advertenties
Published in: on oktober 31, 2007 at 10:16 pm  Geef een reactie  

The URI to TrackBack this entry is: https://drjoods.wordpress.com/2007/10/31/inleiding/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: